?azy
Pacyfikacja wsi ?azy - 1943 r.

Sprawozdanie z pacyfikacji wsi ?azy
16 lipca 1943r. oko?o 500 ?o?nierzy niemieckich obstawi?o wie? ?azy gmina Su?oszowa, gdzie aresztowali wszystkich m??czyzn i kobiety razem z ma?ymi dzie?mi, ktrych wyprowadzili na otwarte pole i tam wszystkim kazali le?e? z twarzami do ziemi, gdzie przele?eli od godziny 5 rano do 4 po po?udniu. Z po?rd le??cych wybrali 17 m??czyzn a to ; ?urowski Jan, Pia?nik Jzef, Pogan Piotr, Pogan Stanis?aw, Pogan Jan, Pia?nik Stanis?aw, D?browski Kazimierz, Gach Jan, Gzyl Edward, Szlachta Jan, Rojek Jan, Jarosz Jzef, Nowi?ski Stanis?aw, Odrobina Stanis?aw, Tucharz W?adys?aw, Krzynwek Edward i Ferdek Franciszka.

Wymienionych powi?zali, wieszali za r?ce zwi?zane w ty?, przy czym bili przez 2 godziny. W tym czasie zosta? zamordowany Mirek Jakub z ?az, a zamordowano go kolbami karabinowymi. Pozosta?ych zabrali do Krakowa, osadzali w Montelupich gdzie przez jedena?cie dni byli bici. Po jedenastu dniach wszystkich osadzili w obozie karnym w P?aszowie, gdzie przebywali do 4 pa?dziernika 19 43 roku, musieli pracowa? o g?odzie, a gdzie opadli z si?, bito ich i jeszcze wi?cej g?odzono. Z g?odu zmarli Gach Jan i Gzyl Edward. Z powodu braku jakichkolwiek dowodw winy pozostali przy ?yciu, zostali zwolnieni z obozu.

Nazwisk Niemcw, ktrzy brali udzia? w morderstwach nikt nie zna. ?wiadkami s?: Pia?nik Jzef, oraz Pogan Piotr obaj z ?az, gminy Su?oszowa. Z jakiej przyczyny byli aresztowani tego ustali? nie mo?na.

(materia? udost?pni?a W?adys?awa Ro? z Su?oszowej).

 
Dzia?o si? 100 lat temu w ?azach

Wykopaliska. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, p. Sto?yhwo, zbada? jaskini? w ?azach, w malowniczej dolinie B?dkowskiej i znalaz? tam ?lady cz?owieka przedhistorycznego.

 


Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 282
Odsłon : 151273

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości