Dzieje wsi i parafii Szklary

Książka Szklary

Kazimierz Tomczyk: Dzieje wsi i parafii Szklary

Wydano : Kraków : Kazimierz Tomczyk, 2004

OD AUTORA

Niniejsze opracowanie poświęcone jest dziejom starej średniowiecznej wsi Szklary, której rodowód sięga 1329 roku. Jest to pierwsza praca ukazująca historię tejże wsi. Chociaż Szklary są niewielką miejscowością, to jednak po­siadają bogatą historię, której zarys przedstawiłem w tym opracowaniu. Tu na tym terenie kiedyś żyli i pracowali przodkowie dzisiejszych mieszkańców wioski, którzy podobnie jak i my borykali się z problemami dnia codzienne­go. Niektórzy z nich na trwale zapisali się w historii wsi. Przez prawie 700 lat istnienia Szklar wiele tu się wydarzyło. Zdaję sobie sprawę, że nie opisałem wszystkiego, a to z powodu braku materiałów.

Przy opracowaniu dziejów Szklar wiele osób służyło mi pomocą, którym jestem wdzięczny. Za życzliwe udostępnienie materiałów archiwalnych, jesz­cze nie publikowanych oraz za konsultacje dziękuję prof. dr Alicji Falniowskiej - Gradowskiej. Za udostępnienie najstarszych wzmianek o Szklarach, znajdujących się jeszcze w kartotekach, dziękuję pracownikom naukowym z Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego województwa krakowskie­go w średniowieczu, znajdującej się w oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Słowa podziękowania za okazaną pomoc składam Józefowi Franciszkowi Domagale z Mysłowic, Konstantemu Klockowi z Krzeszowic oraz ks. pro­boszczowi parafii Racławice Janowi Molandzie za życzliwe udostępnienie materiałów Archiwum Parafialnego.

Wielu mieszkańców Szklar służyło mi pomocą przy opracowaniu tej książki. Wyrazy wdzięczności niech przyjmą: Piotr Karcz, Andrzej Front, Bolesława Hrabia, Bogumił Bigaj, Stanisław Chochoł, Józef Szklarczyk i inni. Za wyko­nanie fotografii do niniejszej pracy podziękowanie niech zechcą przyjąć An­drzej Hrabia z Racławic oraz Marcin Szklarczyk ze Szklar. Za pomoc filolo­giczną dziękuję Stanisławie Półtorak z Zagórowej.

Jak szybko przeszłość się oddala - każdy z nas wie. Jeżeli wydarzenia nie zostaną zanotowane, to po pewnym czasie ulegają zapomnieniu lub prawda o nich staje się wypaczona, a co gorsze zupełnie nie możliwa do odtworzenia. Żywię nadzieję, że ta książka pozwoli ocalić od zapomnienia tych ludzi, któ­rzy kiedyś tu żyli i te wydarzenia, które na tej ziemi szklarskiej miały miejsce.

Autor. Racławice - listopad 2004 r.


 

Ciekawostki z przeszłości

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 281
Odsłon : 278055

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości