Olkusz - 1908 r.

Walka bandytw z policy? w Olkuszu. Dnia 4 b.m. o godzinie 5 rano na stacji kolei nadwi?la?skiej w Olkuszu zasiad?o trzech ludzi w ubraniu robotniczem. Policya, zna? powiadomiona przez kogo? , co to s? za robotnicy, uda?a si? na stacye i jeden z przyby?ych stra?nikw podszed? do siedz?cych z zapytaniem, na co czekaj? i dok?d jad?. Gdy robotnicy odpowiedzieli, i? czekaj? na poci?g i jad? stara? si? o robot? do D?browy, stra?nik krzykn?? Ruki w wwierch . W odpowiedzi na to siedz?cy wyci?gn?li brauningi i rozpocz?li piekieln? strzelanin?. Skutki strza?w by?y fatalne. Jeden stra?nik zosta? ci??ko poraniony, a dwch zabitych na miejscu: Soosar i Go?awski. Za bufetem nocowa? jeszcze jeden stra?nik, ktry, przebudzony hukiem strza?w, wyj?? rewolwer i strzeli? do uciekaj?cych ju? bandytw, k?ad?c jednego trupem na miejscu. O ilo?ci strza?w ?wiadcz? ?lady na ?cianach i piecu. Pot?uczone zosta?y nawet lampy. Na miejsce wypadku uda? si? naczelnik ?andarmeryi kolejowej z Sosnowca, rotmistrz Iwanow, w?adze administracyjne i wojsko. Zarz?dzono wszelkie mo?liwe ?rodki w celu uj?cia dwch zbieg?ych bandytw. Wyniki poszukiwa? nie s? jeszcze wiadome. (Gazeta Kielecka 1908, R. 39, nr 3).

 

Ciekawostki z przesz?o?ci

Dawne wierzenia i zwyczaje

Statystyka strony

Użytkowników : 2
Artykułów : 280
Odsłon : 154663

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości